Categories      
News
 Team Cards
29,08 € without VAT 34,90 € VAT
News and discounts by email
Do you want get news directly on your email?
Introduction TEAM Cards

Let the teams talk!

TEAM Cards


Inšpiratívny rozvojový nástroj pre tímy

 

TEAM Cards / tímové karty ako rozvojový nástroj je inšpiratívny sumár kariet obsahujúcich niekoľko vybraných koučovacích otázok a citátov, ktoré môžu pomôcť tímu naštartovať cielene orientovanú diskusiu. Účelom diskusie je vďaka otázkam vo vybranej oblasti brainstormovať v tíme odpovede, počuť v tíme medzi sebou vzájomne jednotlivé názory členov tímu. Následne je cieľom snažiť sa dospieť k dohode, čo v tej danej oblasti urobíme, na čo sa zameriame alebo ako sa dohodneme.

Čo ponúka náš sebakoučovací nástroj?

V tímovom koučingu existuje niekoľko veľmi zaujímavých, cielených postupov, ako sprevádzať tím na ceste za stanovením cieľov alebo riešení, ktoré môžu posunúť tímovú spoluprácu aj ich spoločné fungovanie. Existujú však aj tímy, ktoré ani napriek spoločnému a dobre mienenému zámeru nevedia nájsť prienik v názoroch. Pri všeobecných otázkach na ciele prichádzajú všeobecné odpovede.

Niekedy všeobecná, aj keď dobre mienená otázka: Čo tím potrebuje? neprináša úspech a niekedy ľudia z tímu nevedia konkrétne odpovedať. Odpovede bývajú aj vše­obecné a vlastne nič nehovoriace. Často tiež prichádza NEVIEM. Za ne­viem sa tiež zvykne skrývať: buď neochota otvorene tému komunikovať alebo tiež chýbajúca zručnosť svoje nápady po­menovať, prípadne prezentovať. Nech je to ktorákoľvek z týchto možností – komunikáciu otvára dôvera, partnerstvo a pozitívne fungujúce vzťahy. A na dosiahnutie týchto faktorov je potrebné, aby boli ľudia spolu, aby mali ochotu hovoriť a aby sa počuli.
Preto je užitočné diskusiu podnietiť a cielene otvárať.
TEAM Cards môže byť Vaša pomôcka na ceste k otváraniu diskusií v tímoch.


TEAM Cards on the desk


 

Čo je hlavným cieľom TEAM Cards?

Tím môže ľahšie naštartovať diskusie a prísť k dohode, keď ľudia spolu hovoria o tom, čo je podstatné riešiť a na čom sa chcú všetci zhodnúť. Niekedy je im treba k tomu pomôcť inšpiráciou alebo námetmi na diskusie, v ktorej si vyberú. Na to slúžia podnety, otázky a citáty v TEAM Cards.
Všetky časti nástroja TEAM Cards môžu pomôcť tímu naštartovať cielene orientovanú diskusiu. Účelom diskusie je vďaka otázkam vo vybranej oblasti brainstormovať v tíme odpovede, počuť v tíme medzi sebou vzájomne jednotlivé názory členov tímu a následne sa snažiť dospieť k tímovej dohode.

 

 

Z čoho sa skladá balíček kariet?

Team Cards kruh


z kariet s koučovacími otázkami (v 4 veľkých kategóriách vrátane 9 oblastí, obsahujúcich 5 vybraných koučovacích otázok)

Karty s otázkami

z kariet s citátmi, ktoré obsahujú myšlienky a univerzálne názory

Karty s citátmi

 

z karty žolík, ktorá obsahuje pomocné otázky ako inšpiratívne „štartéry“ do akejkoľvek diskusie

Karty žolík

z orientačných sumárnych kariet, ktoré pomáhajú získať prehľad v jednotlivých kategóriách

Sumárne karty

z návodu s myšlienkami o kartách a ich používaní, či úžitku


Pre koho a na aký účel sú karty určené?

pre prácu s ľuďmi
pre prácu s tímami
v práci koučov, konzultantov a trénerov
na workshopoch zameraných na tímovú spoluprácu a tímovú dynamiku
na akýchkoľvek tréningoch, workshopoch, teambuildingoch a zážitkových, rozvojových programoch zameraných na posilnenie zručností a schopností ľudí v tímoch
na HR oddeleniach
pre personalistov
pre manažérov
pre vedúcich tímov a ich členov, ktorí sa chcú spoločne posunúť
pre riaditeľov škôl, škôlok a rôznych iných sociálnych zariadení, kde sa pracuje s tímami / skupinkami ľudí, ktoré sa chcú tímami stať
pre facilitátorov, ktorí potrebujú pomôcť tímu určiť smer dis­kusie alebo ďalšej cesty
pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktoré môžu byť výborným štartérom k pozitívnej zmene :)


Kedy sú TEAM Cards ideálne využiteľné?

Keď sa tím / skupina ľudí potrebuje / chce:
zadefinovať jednotlivé ciele rozvoja
dostať z bodu A do bodu B
nastaviť cielenejšiu spoluprácu
posilniť tímové fungovanie
zadefinovať vďaka spoločnej zhode, čo sú najčastejšie otázky, ktoré si potrebujú položiť
nájsť spoločne najpodstatnejšie odpovede
spoločne zadefinovať témy, o ktorých tím potrebuje diskutovať
dohodnúť  sa na smere, v ktorom potrebujú rozvoj
zhodnúť sa na najdôležitejších cieľoch nezávisle na určení smeru zo strany vedenia
počuť vzájomne medzi sebou, na čom im záleží
vzájomne porozumieť, či idú správnym smerom
vidieť, ako sa vzájomne chápu
zažiť, že všetko, čo potrebujú si môžu prediskutovať, ak prejavia ochotu a voľu
nájsť priestor sami pre seba a riadenú tímovú diskusiu
zažiť intenzívny spoločný čas v tíme
byť spolu s cieleným zámerom
diskutovať a baviť sa
zažiť sa vzájomne!


Veľa šťastia a úspechov v práci s tímami!


obchod ikony

Copyright 2014 - 2018 © Inspirational Coaching cards