Najlepšie riešenia sú tie Vaše!

Team cards and coaching cards

 

Jedna otázka, ktorá rozhodne

o Vašom ďalšom smerovaní!

Viete ktorá to je?

Klásť správne otázky je v dnešnej dobe priam strategicky dôležité. Je jedno, či si kupujete auto alebo spoznávate seba a svoje potreby. Povedzme si ale na rovinu, nie každý vie, položiť v správny čas kľúčovú otázku a na jej základe sa správne rozhodnúť.

A preto Vám ponúkame dva efektívne a inšpiratívne rozvojové nástroje, ktoré Vám pomôžu naštartovať formuláciu dôležitých otázok a odpovedí a tak prispejú k skvalitneniu Vášho života.


Koučing bez kouča pre manažérov   Koučing bez kouča na každý deň

 

Čo ponúka náš sebakoučovací nástroj? 

Inšpiráciu v podobe šikovného balíčka kariet, ktoré obsahujú otázky, výroky a tematické fotografie.

Univerzálne a populárne zostavený kreatívny štartér do rôznych manažérskych alebo životných tém.

Sumár cielených otázok pre vybrané oblasti, ktoré sa počas mojej 5-ročnej praxe ukázali ako najčastejšie diskutované a pre klientov významne užitočné a prínosné.

Metodickú pomôcku pre každého, koho zaujíma sebarozvoj


Čo obsahuje balíček kariet?

súbor 56 kariet rozdelených do 7 rozvojových kategórií,

každá karta obsahuje 5 cielených otázok pre vybrané oblasti,

56 expresívnych fotografií, ktoré korešpondujú s obsahom na druhej strane karty,

56 zaujímavých citátov, ktoré dopĺňajú jednotlivé témy,

3 výkladové karty a pomocná karta v podobe „Žolíka“

celkovo 280 rozvojových otázok

 Kategórie rozvojových oblastí


   Kategórie rozvojových oblastí

Pre koho sú karty určené?  

   Primárna cieľová skupina:

riadiaci pracovníci, ktorí vedú jednotlivcov alebo tímy,

potenciálni talentovaní ľudia, ktorí sa rolu riadiaceho pracovníka pripravujú,

pracovníci personálnych oddelení,

konzultanti, mentori, školitelia, tréneri a koučovia,

samostatne zárobkovo činní ľudia s túžbou sa rozvíjať v oblasti práce s ľuďmi,

učitelia a lektori, ktorí sa zaoberajú oblasťou riadenia

ľudských zdrojov,

všetci, ktorí oceňujú prínos a benefity koučingového procesu a majú potrebu prirodzene pokračovať v procese rozvoja prostredníctvom „sebakoučingu.“


   Zároveň pre všetkých, ktorí:

majú pozitívnu skúsenosť so sebakoučovaním a rozumejú prínosu sebarozvojových aktivít,

veria viac vo vlastnú samo-riaditeľnú, ľudskú a profesionálnu zrelosť a vedia, že si vo veľkej miere poradia

s náročnými situáciami sami,

vedia oceniť prínos koučingu a prirodzene pokračujú

v „sebakoučovacom procese“, nakoľko im v procese koučingu mohol vzniknúť spontánne efektívny návyk

sa dokážu na pár chvíľ zastaviť a vnoriť sa do oblasti, ktorá zamestnáva ich myseľ,

majú snahu nájsť vhodné riešenie sami pre seba bez sprievodu kouča.


     Pre všetkých ktorí:

   √ túžia na sebe pracovať a hľadajú inšpiratívnu pomôcku,

   ktorá by im pomohla nájsť ten správny smer,
   √ majú pozitívnu skúsenosť so sebakoučovaním

   a rozumejú prínosu sebarozvojových aktivít,

   √ si procese koučingu vytvorili spontánne efektívny návyk

   zodpovedať otázky a zažívať AHA momenty pri nájdení

    optimálneho riešenia, alebo získaní dôležitej vedomosti,

   √ sa dokážu na pár chvíľ zastaviť a vnoriť sa do oblasti,

   ktorá zamestnáva ich myseľ,

   dôverujú vlastnej vnútornej múdrosti a zrelosti a majú

   snahu nájsť vhodné riešenie sami pre seba bez sprievodu

   kouča.

Koučing bez kouča na každý deň trio

Čo získate prácou s kartami?

Získate databanku správnych otázok k témam ako demotivácia, či efektívne riadenie času.

Flexibilitu a možnosť samostatne nájsť odpovede a najlepšie riešenia Vašich rozvojových  oblastí.

Získate zručnosť v používaní koučovacieho prístupu v manažérskej praxi.

Naštartujete tendenciu pracovať na vlastnom sebarozvoji.

Zvýšite účinnosť koučovacích procesov a zainteresovanosť Vašich podriadených hľadať spoločné riešenia.

Vďaka netradičnej hravej forme a tematickým obrázkom

môžete rozvoj svojich kolegov a podriadených urobiť

pútavejším a inšpiratívnejší.


 

   √ nájdenie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré sú

   pre Vás dôležité,

   √ naštartovanie túžby sa rozvíjať v témach a smere, ktoré si

   sami určíte,

   √ identifikácia a adresnejšie zameranie na vlastné

   rozvojové oblasti,

   √ náhľad do podvedomia a odkrytie skrytých

   túžob, blokov,...

   √ dosiahnutie lepšieho a intenzívnejšieho sebapoznania,

   √ získanie zručností v používaní koučovacieho prístupu

   pre seba, rodinu, priateľov, okolie.

Výhody ich využitia
pre firmu:
    Koučing bez kouča na každý deň Joker

Finančne výhodný a zároveň riadený sebarozvoj pre riadiacich pracovníkov.

Podporný nástroj pri zavádzaní koučovacích procesov vo firme.

Štartovacia pomôcka, ktorá pomôže zvýšiť efektivitu a výsledky firemných školení a tréningov.

Nástroj, ktorí umožňuje dosahovať lepšie výsledky, nájsť efektívne riešenia a prispieva k celkovému zlepšeniu firemnej klímy.

Adresnejšie zameranie na riešenia rozvojových oblastí u manažérov.


 
Kedy použiť sebakoučing?

   Napríklad vtedy, keď Vám je blízka niektorá z nasledovných výpovedí:

  „Mám potrebu otvoriť si tému nezávisle, samostatne a v čase, ktorý mi vyhovuje.“

  „Som ten(tá), ktorý sa najprv musí pokúsiť nájsť odpoveď sám.“

  „Mám návyk hĺbavo hľadať odpovede na základe vlastných otázok.“

  „Mám potrebu zistiť niečo v súkromí a ujasniť si to nezávisle od okolia T.“

  „Keď sa chcem naučiť zručnosť koučovacieho prístupu vďaka cieleným otázkam a procesu.“

  „Najlepšie sa učím na vlastnom zážitku.“


Čo získate sebakoučingom a prácou s kartami?

Nájdete tie najlepšie riešenia pre Vás!

Každý z nás už zažil situácie, kedy dobre mienené rady priateľov, či známych inšpiratívnych ľudí v určitom momente zlyhali a jednoducho Vám „nezafungovali“. Vtedy ste boli nútení zapnúť svojho vnútorného autopilota a nájsť najlepšie možné riešenie samostatne.

Aj my veríme, že najlepšie riešenia má každý z nás ukryté v sebe. Každý má svoj vlastný patent, ako pokryť svoje individuálne potreby či vyriešiť náročné situácie. Karty Vám pomôžu ho aktivovať a nájsť veľa inšpiratívnych vlastných riešení!

 

Získate slobodu a nezávislosť od času, tém a ostatných!

Nie ste závislí od ničoho a nikoho. Máte možnosť si určiť oblasť, čas a priestor či spoločnosť, s ktorou budete riešiť Vaše otvorené témy.

 

Odpovede zostanú nezverejnené!

Ľudia majú zväčša tendenciu kritické a kľúčové okamihy priznania nezverejňovať. Karty Vám ponúkajú možnosť identifikovať motívy, oblasti a cesty Vášho možného sebarozvoja bez nutnosti ich zverejňovania, či vysvetľovania.

 

Identifikujete top oblasť na rozvoj!

Na základe skúseností s manažérskymi kartami môžeme potvrdiť, že karty sú výborným sprievodcom pri identifikácii oblasti, ktorú potrebujete rozvíjať. Ak v tej oblasti potrebujete ďalšiu podporu a vzdelávanie, naša spoločnosť Vám vie ponúknuť  množstvo ďalších rozvojových aktivít, ako sú napríklad: online vzdelávanie, know-how sharing, tréningový program na mieru, open vzdelávanie na trhu, či vlastné sebavzdelávanie.


Skúsenosti našich zákazníkov  

„Mám ich položené na stole. Sem tam... hlavne, keď mi vznikne nečakane malý časový priestor a ja práve riešim nejakú akútnu tému s ľuďmi si vytiahnem jednu alebo dve karty... porozmýšľam, čo mi téma, ktorú riešim hovorí a som späť...“

(manažér Slovak Telekom)

„Pri častejšom používaní som prišla na to, čo je moja stále nevyriešená téma!“

(manažérka Tatra Banka)

„Najviac sa teším na to, ako po otázkach prejdem k citátu na konci! Chvíľka zastavenia sa mi na okamih pomôže sa znova vrátiť

k tomu, čo je v tej téme podstatné!“

(koučka)

„Dávam z kariet niekedy vytiahnuť svojim ľuďom v tíme a pýtam sa ich, ktorá otázka je pre nich v tomto čase aktuálna. Keď nie pri 1., tak 2. , najneskôr pri 3. karte vždy jednu dve inšpiratívne otázky nájdu! To mi často stačí na to, aby neriešili, prečo to nejde, ale pýtali sa samých seba, ako na to ísť inak... Správne položená otázka je viac ako lamentovanie nad tým, prečo to nejde...“

(manažérka Schindler)


Workshop Sebakoučing
Nástroje a možnosti skrytého kompasu

Pre všetkých, ktorí by sa radi naučili ako s kartami pracovať, ako ich používať a ako si klásť tie správne otázky, ale aj pre tých, ktorí nemajú čas, možnosti, zdroje alebo priestor na intenzívnejšie koučovacie stretnutia, avšak radi by venovali čas sebe a vlastnému sebarozvoju, sme pripravili krátky workshop v ktorom sa účastníci dozvedia, akými možnými spôsobmi sa dajú sebakoučovacie karty využiť a ako ich návyk v sebauvedomení môže ovplyvniť ich kvalitu života. Viac informácií a najbližšie termíny nájdete na stránke kurzu www.life-up.sk/sebakoucing.


Veríme, že náš sebakoučovací nástroj Vám pomôže naštartovať úspešné seba riadenie v oblasti,

ktorá je pre Vás v súčasnosti výzvou!

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Koučing bez kouča pre manažérov

Kód: 1
14,92 € bez DPH 17,90 € s DPH
skladom

ks
Vložiť do košíka
Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov Koučing bez kouča pre manažérov

Popis produktu

 

Počet kariet: 60

------------------------------------------------------------------

 Rozmery kariet: 62x112 mm

------------------------------------------------------------------

Váha: 140g


Sebaukoučovacie manažérske karty je súbor 56 kariet s otázkami, ktoré Vám pomôžu naštartovať hľadanie riešenia vo Vami vybranej manažérskej oblasti.

Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku

Kód: 2
14,92 € bez DPH 17,90 € s DPH
skladom

ks
Vložiť do košíka
Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku Sebakoučovacie karty pre manažérov v anglickom jazyku

Popis produktu

 

Počet kariet: 60

------------------------------------------------------------------

Rozmery kariet: 62x112 mm

------------------------------------------------------------------

Váha: 140g


Sebaukoučovacie manažérske karty je súbor 56 kariet s otázkami, ktoré Vám pomôžu naštartovať hľadanie riešenia vo Vami vybranej manažérskej oblasti.

Koučing bez kouča na každý deň

Kód: 3
14,92 € bez DPH 17,90 € s DPH
skladom

ks
Vložiť do košíka
Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň Koučing bez kouča na každý deň

Popis produktu

Počet kariet: 60

------------------------------------------------------------------

Rozmery kariet: 62x112 mm

------------------------------------------------------------------

Váha: 140g


Inšpiratívna rozvojová pomôcka pre všetkých, ktorí aktívne pracujú na vlastnom sebarozvoji, dôverujú vlastnej vnútornej múdrosti a túžia byť strojcom vlastného šťastia!


Kúpou sebakoučovacích kariet získate:

 • Najviac diskutované témy dneška, ako vzťahy, šťastie, či intimita, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života.
 • Viac ako 280 otázok, ktoré aktivujú Váš vnútorný zdroj múdrosti a pomôžu Vám objaviť najlepšie možné riešenia.
 • 56 tematických fotografií a inšpiratívnych citátov, ktoré Vám pomôžu nájsť pred vedomím skryté odkazy a odpovede.
 • Univerzálne a populárne zostavený kreatívny štartér do rôznych životných tém.
 • Hravú a kompaktnú pomôcku pre sebarozvoj, sebareflexiu alebo intelektuálnu zábavu v spoločnosti rodiny, priateľov či spolupracovníkov.

Team Cards

Kód: 7
29,08 € bez DPH 34,90 € s DPH
skladom

ks
Vložiť do košíka

Popis produktu

Počet kariet: 76

------------------------------------------------------------------

Rozmery kariet: 150x100 mm

------------------------------------------------------------------

Váha: 300g


TEAM Cards / tímové karty ako rozvojový nástroj je inšpiratívny sumár kariet obsahujúcich niekoľko vybraných koučovacích otázok a citátov, ktoré môžu pomôcť tímu naštartovať cielene orientovanú diskusiu. Účelom diskusie je vďaka otázkam vo vybranej oblasti brainstormovať v tíme odpovede, počuť v tíme medzi sebou vzájomne jednotlivé názory členov tímu.

Pre koho a na aký účel sú určené?

 • pre prácu s ľuďmi
 • pre prácu s tímami
 • v práci koučov, konzultantov a trénerov
 • na workshopoch zameraných na tímovú spoluprácu a tímovú dynamiku
 • na akýchkoľvek tréningoch, workshopoch, teambuildingoch a zážitkových, rozvojových programoch zameraných na posilnenie zručností a schopností ľudí v tímoch
 • na HR oddeleniach
 • pre personalistov
 • pre manažérov
 • pre vedúcich tímov a ich členov, ktorí sa chcú spoločne posunúť
 • pre riaditeľov škôl, škôlok a rôznych iných sociálnych zariadení, kde sa pracuje s tímami / skupinkami ľudí, ktoré sa chcú tímami stať
 • pre facilitátorov, ktorí potrebujú pomôcť tímu určiť smer dis­kusie alebo ďalšej cesty
 • pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktoré môžu byť výborným štartérom k pozitívnej zmene :)

Spoločnosť LIFE UP poskytuje poradensko – vzdelávacie služby zamerané na tréningové programy, koučing, rozvoj potenciálu ľudí a posilnenie zručností a kompetencií.

 

Našou cielenou a profesionálne zameranou prácou formujeme nielen konanie, ale predovšetkým myslenie a postoje ľudí ku svojmu profesionálnemu aj osobnému životu a okoliu.

 

„Ak chcete podporovať v ľuďoch to najlepšie, čo v nich je - skúste to najskôr nájsť!"Naše rozvojové tréningové programy


Up

In

Out

To

At

Up

In

 Out To At

Worklife
balance
program

 Motivácia,
sebamotivácia
 Koučing
ako rozvojový
nástroj
 Skupina,
alebo tím
 Assessment
a Development
centrá
Ako ste na tom
s rovnováhou
v živote?
Čo Vás denne
štartuje a pomáha
Vám byť lepším?
Ako dobre poznáte
tento celostný
rozvojový nástroj?
Ako rozoznávate
rozdiel medzi skupinou
a tímom?
Čo vo výbere
alebo rozvoji ľudí
potrebujete zistiť?

 


     
 Informácie   Pre zákazníkov Sociálne siete 
     
O nás V.O.P. Facebook
Kontakty  Ochrana osobných údajov Google+
                                                                 Formulár na odstúpenie od zmluvy YouTube
                                                                        

 

Prihláste sa k odberu nášho newslettera

* indicates required

Powered by MailChimp

 

 

Porovnanie cien na Pricemania.sk

Copyright 2014 - 2017 © Inspirational Coaching cards